۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه

پروین ادوایی فعال مدنی و فعال در حوزەهای حقوق زنان و کودکان مشمول عفو شدە و از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٩ (٦ آوریل ٢٠٢٠)،  پروین ادوایی فعال مدنی اهل مریوان کە در حوزەهای حقوق زنان و کودکان فعالیت داشت، پس تحمل حدود شش ماه از دوران محکومیت ٢ سالە خود در زندان مرکزی سنندج، مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شد.

پروین ادوایی اهل روستای سلین و ساکن مریوان، روز شنبە ٥ مرداد ٩٨ ( ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.


پروین ادوایی زمستان سال گذشتە از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)” بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید و این حکم در دادگاه تجدید نظر  استان بە ٢ سال حبس کاهش یافت.


وی سر انجام روز پنجشنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٢ سالە خود بازداشت و بە کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شدە بود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین همچنان در اعتصاب غذا بە سر بردە و از خدمات درمانی محروم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت ٣٤ روز از اعصاب غذای سهیلا حجاب، وکیل و فعال مدنی اهل کرمانشاه در زندان قرچک ورامین، ...